Det samlede areal af terrasse, der skal renses

Vi hjælper dig med at opmåle arealet

Afkryds dem som passer: